Carl Weisbrod

Více práce a méně zločinu díky městskému plánování
Diskuse: Jak může město určit svůj osud

Carl Weisbrod je předseda komise městského plánování New York City.
Má více než 35 let zkušeností ve službách obyvatel New Yorku. Jako člen vedení města pod starostou de Blasiem je zodpovědný za strategii územního rozvoje na podporu poctivého, odolného, udržitelného a ekonomicky životaschopného města. Weisbrod je klíčovou osobností v implementaci programu „Housing New York“, starostovy iniciativy soustředící se na cenově dostupné bydlení. Byl zakládajícím členem a předsedou firmy pro hospodářský rozvoj New York City, kde byl zodpovědný za přeměnu několika dynamických a rychle se rozvíjejících čtvrtí. Weisbrod stál v čele snah o přeměnu Times Square na globální centrum turismu a zábavy, dohlížel také na development finanční čtvrti a její proměnu z oblasti, kde byl život omezen na pracovní dobu zaměstnanců, v prosperující čtvrť žijící 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Vedl úspěšný rozvoj Hudson Square a jeho proměnu v dynamické a multifunkční prostředí, přitahující kreativní odvětví a nabízející nové bydlení.