Jaromir Hainc

Hlavní přednáška: Metropolitní plán Prahy
Diskuse: Jak může město určit svůj osud

Jaromír Hainc je architekt a urbanista, na IPR Praha působí ve funkci tajemníka Sekce plánování města a pracuje na přípravě Metropolitního plánu a věnuje se také zahraniční spolupráci (OECD, Eurocities, EU Triangulum project). V oboru urbanismu a územního plánování získal doktorát na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde externě vyučuje. Během magisterského studia pobýval na TU v Delftu, kde získal vhled do nizozemského plánování, což nasměřovalo jeho další působení. Účastnil se řady mezinárodních workshopů zkoumajících města a jejich rozhraní (Madrid, Řím, Turín, Teherán). Řadu let spolupracoval s kanceláří Jiran Kohout architekti v Praze na projektech územních a strategických plánů měst. Jeho zájem se soustředil nejen na Evropu ale i na země Blízkého východu; věnoval se propagaci architektury působením v několika spolcích.