Krister Lindstedt

Jak jsme stěhovali město Kiruna. Přednáška

Krister Lindstedt je partnerem ve společnosti White Architects a má 30 let zkušeností jako praktikující architekt se švédským titulem SAR/MSA a jako městský designer. Kristerova strategická práce v oblasti plánování a designu měst je vždy založená na důkladném výzkumu a dialogu s občany. Jeho schopnost organizovat velkolepé projekty, které zahrnují různé zúčastněné strany a zájmové skupiny, je klíčová pro pozici Hlavního architekta pro přetvoření města Kiruna, ležícího poblíž polárního kruhu. Je známé tím, že muselo ustoupit těžbě železné rudy.