Ursula Struppe

Na rozmanitosti Vídni záleží
Jak navrhovat flexibilmní města? Diskuse

Ursula Struppe, od roku 2004 ředitelka Vídeňského Magistrátního odboru č. 17 pro Integraci a diverzitu. Studovala teologii a do roku 1999 pracovala v oblasti vzdělávání dospělých. V letech 1999-2001 spoluzaložila a koordinovala iniciativu „Land der Manshen“ proti xenofobii a v letech 2001 až 2004 pracovala s radní Renate Brauner v oblasti integrace. Tato práce vedla k založení Magistrátního odboru „Integrace a diverzita“.