Registrace na konferenci


Registrujte se včas!
Ceny stoupnou 1. května.

Cena vstupenky na reSITE 2015 zahrnuje 21% DPH, protože jsme se tento rok stali plátci DPH.

Nezadávejte, prosím, tituly před či za jménem.

Všichni studenti jsou povinni ukázat ID / ISIC nebo oficiální dopis potvrzující jejich status studenta v den konání konference. V opačném případě Vám bude účtována plná cena.

*  The conference participant agrees with the processing of his/her personal information according to the Act No. 101/2000 Coll., on the protection of personal information, amending certain other laws, as amended, by the provider reSITE. reSITE undertakes to treat the personal information as private and confidential, and to store it in accordance with the applicable laws of the Czech Republic, in particular the Act No. 101/2000 Coll., on the protection of personal information, amending certain other laws, as amended.